Diwrnod Lles Yfory / Wellbeing Day Tomorrow

Cofiwch fod hi’n Ddiwrnod Lles yfory.  Hoffem i’r disgyblion wisgo dillad cyfforddus (heb logos os yn bosib) i’r ysgol gan gofio cot gynnes a photel ddŵr.  Yn ogystal, mae angen pecyn bwyd ar ddisgyblion Blynyddoedd 1 a 2 gan eu bod yn ymweld â Techniquest.

Tomorrow is Wellbeing Day at school.  We would like pupils to wear comfortable clothes (preferably without logos) to school and remember to bring a warm coat and a water bottle.  In addition, Years 1 and 2 will need a packed lunch as they are visiting Techniquest.