Diwrnod lles yfory / Well being day tomorrow

Yn dilyn llwyddiant yr Wythnos Les ddiwedd tymor y Gwanwyn, ac ymweliad ‘Cows on Tour’ cofiwch fod yfory, fel nodwyd yn y llythyr aeth allan ynghynt yr wythnos yma, yn ddiwrnod lles i’r holl ddisgyblion. Gallant ddod i’r ysgol mewn hen ddillad chwaraeon (os yn bosib heb logos arnynt). Bydd cacennau ar werth wrth ddosbarthiadau Bl 5/6 ar ddiwedd y dydd.

Following the success of the Wellbeing Week at the end of the Spring Term and the Cows on Tour visit, a reminder that tomorrow, as was noted in a letter sent home earlier this week, is a Wellbeing Day. The children can come to school in old sports clothes (without logos if possible). There will be cakes for sale by Year 5 and 6 classrooms at the end of the day.