Diwrnod di wisg yfory / Non uniform day tomorrow

Cofiwch am y diwrnod di wisg / siwmper Nadolig yn yr ysgol yfory. Gallwch unai yrru cyfraniad mewn arian parod i’r ysgol efo’ch plentyn neu gyfrannu yn uniongyrchol drwy’r ddolen Go Fund Me isod i gefnogi teulu (a’u dewis o elusennau) Mrs Nerys Jackson a’i gwr, John:

A reminder about the non uniform / Christmas jumper day at the school tomorrow. You can either send a cash contribution with your child to school or contribute directly through the Go Fund Me page below to support the family (and their chosen charities) of Mrs Nerys Jackson and her husband John: 

https://www.gofundme.com/f/john-nerys-jackson