Diwrnod di-wisg / Non uniform day

Fel sy’n arferol ar ddiwrnod olaf y tymor, bydd dydd Gwener yma, Rhagfyr 21ain yn ddiwrnod di-wisg yn yr ysgol. Ni fydd angen cyfraniad am hyn fel diolch am eich cefnogaeth i weithgareddau’r Nadolig dros yr wythnosau diwethaf.

As usual, the last day of term, this coming Friday (21st), will be a non uniform day. No contribution will be needed as a thanks for your support to various Christmas activities over the last few weeks.