Diwrnod di-wisg / Non-uniform day

Gan fod dydd Gwener yma, Mai 28ain yn ddiwedd yr hanner tymor, caiff y disgyblion ddod i’r ysgol yn eu dillad eu hunain am gyfraniad o £1, fydd yn mynd tuag at y CRhA. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

As this coming Friday, May 28th is the last day before half term, the pupils can wear their own clothes to school for a contribution of a £1, that will go towards the PTA. Thank you very much for your support.