Diwrnod di wisg / Non uniform day – 17:12:21

Caiff y disgyblion ddod i’r ysgol yn eu dillad eu hunain, dydd Gwener yma, Rhagfyr 17eg gan ei bod yn ddiwrnod olaf ar gyfer dysgu wyneb i wyneb. Ni fydd angen unrhyw gyfraniad ariannol am hyn.

 

The pupils can wear their own clothes to school this coming Friday, December 17th as it’s the last day of face to face learning. They won’t need to bring in any money for this.