Diwrnod di-wisg neu wisg ffansi / Non uniform or fancy dress day

Neges gan y CRhA – Bydd dydd Iau yma, Hydref 21ain yn ddiwrnod di wisg / gwisg ffansi gan ei bod yn ddiwedd hanner tymor. Gofynwn yn garedig am gyfraniad o £1 (i’w roi i’r staff yn y dosbarthiadau) gan y disgyblion fydd yn mynd i’r CRhA ar gyfer prynu adnoddau i’r ysgol.

Diolch o flaenllaw am eich cefnogaeth.

 

A message from the PTA – As it’s the end of half term, this coming Thursday, October 21st will be a non uniform / fancy dress day for the pupils, with a contribution of a £1 (to be given to the classroom staff) from the pupils going to the PTA to buy resources for the school. 

Thank you beforehand for your support.