Diwrnod di wisg heddiw! / Non uniform day today!

Cofiwch ei bod yn ddiwrnod di wisg heddiw er budd Your Space – manylion isod. Cyfraniadau mewn arian parod i’r ysgol ogydd

A reminder that today is a non uniform day in aid of Your Space – details below. Donations in cash to to the school please.

https://ysgolplascoch.cymru/diwrnod-di-wisg-cpd-wrecsam-280423-wrexham-afc-non-uniform-day-280423/