Diwrnod di wisg 27/10 / Non uniform day 27/10

Mae Blwyddyn 6 wedi cynllunio nifer o weithgareddau hwyl er mwyn casglu arian i gael citiau pêl droed a phêl rwyd newydd. Un o’r gweithgareddau yw cynnal diwrnod di-wisg, dydd Gwener yma, Hydref 27ain. Gall eich plentyn ddod i’r ysgol yn gwisgo eu dillad eu hunain neu fel arwr chwaraeon.  Bydd yna wobr o docynnau sinema ar gyfer y wisg arwr chwaraeon gorau! Gofynnwn am gyfraniad o £1 ar y diwrnod di-wisg / gwisgo fel arwr chwaraeon yma.

Diolch am eich cefnogaeth – disgyblion Blwyddyn 6

Year 6 pupils have planned some fun activities to help raise money for a new football and netball kit. One of the activities is to have a non-uniform day this coming Friday, October 27th. Your child can come to school in their own clothes or dressed as a sporting hero.  There will be a prize of cinema tickets for the best sporting hero outfit! We kindly ask for a donation of £1 on this non-uniform / sporting hero day.

Thank you for your support – Year 6 pupils