Diwrnod di-wisg 22.12.17 / Non-uniform Day 22.12.17

Nodwch, os gwelwch yn dda, y bydd y diwrnod di-wisg nesaf yn cael ei gynnal Dydd Gwener, Rhagfyr 22ain (diwrnod olaf y tymor).  Fel arwydd o ddiolch y CRhA am eich cefnogaeth dros y misoedd diwethaf, ni fydd angen unrhyw gyfraniad am y diwrnod di-wisg yma.

Please note that that the next non-uniform day will be held on Friday, December 22nd (last day of term).  As an appreciation of your support for the PTA over the last few months, the non-uniform day will be free without the need for a contribution.

 

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth y CRhA

Merry Christmas and a Happy New Year from the PTA