Diwrnod di wisg 21:12:23 / Non uniform day 21:12:23

Byddwn yn cynnal diwrnod di wisg / siwmper Nadolig dydd Iau yma, Rhagfyr 21ain. Mae mwy o fanylion, gan gynnwys am gyfraniadau, wedi eu gyrru atoch ar ebost.

There will be a non uniform / Christmas jumper day at the school this coming Thursday, December 21st. Further details, including what contributions will go towards have been sent to you by email.