Diwrnod di-wisg 18.02.22 / Non uniform day 18.02.22

Gan ei bod yn ddiwrnod olaf yr hanner tymor dydd Gwener yma, Chwefror 18fed, caiff y disgyblion ddod i’r ysgol yn eu dillad eu hunain. Gofynwn yn garedig am gyfraniad o £1 tuag at y Gymdeithas Rhieni Athrawon am hyn.

 

As it’s the last day before half term this coming Friday, February 18th, the pupils can come to school in their own clothes. We ask kindly for a contribution of a £1 towards the PTA for this. 

 

Diolch yn fawr iawn