Diweddariad Gweithwyr Allweddol / Key Workers Update

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi gyrru ebost i gadarnahu y bydd eu plant yn dod i’r ysgol wythnos nesaf o dan drefniadau gofal i blant Gweithwyr Allweddol. Mae yna restr wedi eu diweddaru o Weithwyr Allweddol wedi dod gan CBSW yn hwyr prynhawn yma (gweler isod). Byddwn yn cadarnhau unrhyw fanylion ar gyfer wythnos nesaf yn nes at yr amser.

Thank you to everyone that have sent an email confirming that their children will be attending school next week under the children of Key Workers arrangements. We have had an updated list of Key Workers late this afternoon from WCBC (see below). We will be confirming arrangements for next week  as soon as possible. 

Gweithwyr iechyd sy’n gyflogedig gan y GIC / Health Workers – all those employed within the NHS

Staff Ysgolion a Lleoliadau cyn ysgol / Education staff who work in schools and settings

Swyddogion “golau glas” a gwasaneth argyfwng / Blue Light and emergency service officers

Gweithwyr gofal cymdeithasol / Social Care Workers

Gyrrwyr archfarchnadoedd / Supermarket Delivery Drivers

Swyddogion Carchar a unrhyw staff eraill sy’n gweithio mewn carchar / Prison officers and other prison staff

Staff y gwasanaeth prawf / Probation Service staff