Diweddariad ar bresenoldeb / Attendance update

Dyma bresenoldeb yr ysgol (Derbyn i Fl 6) am hanner tymor cyntaf y flwyddyn (Medi i Hydref)

Below is the school’s attendance (Reception to Year 6) for the first half term of the year (September to October)

Bers: 96.1%

Erddig: 95.9%

Clwyd: 97.4%

Dyfrdwy: 95.8%

Gwenfro: 96.9%

Gwenllian: 94.8%

Glyndwr: 98.1%

Llywelyn: 96.6%

Coed Ywen Owrtyn: 96.5%

Clochdy San Silyn: 96.9%

Clychau Gresffordd: 96%

Ysgol Gyfan / Whole School: 96.5%  

Targed 2019/20 Target96%