Disgo / Disco

Er mwyn sicrhau fod pethau’n rhedeg mor llyfn a phosib yn y disgo heno, gwerthfawrogem pe bai’r plant yn cyrraedd i’r disgo drwy’r brif fynedfa ac yn gadael drwy / cael eu casglu o ddrws ochr yr estyniad yn ymyl dosbarthiadau Bl 5 a 6.

To ensure that things run as smooth as possible in the disco tonight, we’d appreciate if the children could arrive through the main entrance and leave through / be collected by the side door on the extension by Years 5 and 6.