Disgo CRhA / PTA Disco

Neges gan y CRhA / Message from the PTA:

Mae angen gwirfoddolwyr ar gyfer y Disgo Ysgol.

Ydych chi’n rhydd ar nos Fawrth 23ain Hydref rhwng 5-8?

Rydym yn eithriadol o isel ar wirfoddolwyr i redeg y Disgo. Mae angen help i werthu melysion / paentio wynebau / tatŵau glitter. Os ydych ar gael hyd yn oed os mai dim ond am awr pan fydd eich plentyn yn y Disgo yna cysylltwch â ni naill ai trwy dudalen Facebook y CRhA neu Claire Evans 07753437788.

Volunteers needed for School Disgo.
Are you free on Tuesday 23rd October between 5-8?
We’re extremely low on volunteers to run the School Disgo.  Help is needed selling sweets/ face painting/ glitter tattoos etc.  If you’re available even if it’s only for an hour whilst your child is at the Disgo  then please get in touch either via the PTA Facebook page or Claire Evans 07753437788.