Diolch / Thank you

Diolch yn fawr i ddisgyblion yr ysgol am eu gwaith dros yr hanner tymor diwethaf – maent wedi bod yn wych! Diolch hefyd i chi reini a gwarchodwyr am eich cymorth a’ch amynedd wrth eu cefnogi; caiff ei werthfawrogi gan holl staff yr ysgol. Gobeithio y caiff pawb gyfle i ymlacio a mwynhau dros yr hanner tymor.

Thank you to the school’s pupils for their work over the last half term – they have all been brilliant! Our thanks also go to all parents and carers for your help and patience while supporting them, it’s appreciated by all the school staff. We hope that everyone gets a chance to relax and enjoy over the half term.