Dim ymarfer pêl-droed yfory / No football training tomorrow

Gan fod gêm bêl-droed ar ôl ysgol yfory ni fydd ymarfer pêl-droed.  Mae’r plant sy’n rhan o’r garfan ar gyfer y gêm nos ‘fory wedi derbyn llythyr.

As there’s a football game tomorrow there won’t be a training session after school. The squad members for tomorrow’s game have received a letter.