Dim clwb pêl-rwyd yfory (14/06/2018) / No netball club tomorrow (14/06/2018)

Ni fydd clwb pêl-rwyd ar ôl ysgol yfory (14/06/2018).

There won’t be netball club after school tomorrow (14/06/2018).