Dim Clwb Pêl-rwyd / No Netball Club

Ni fydd hi’n bosib cynnal y clwb pêl-rwyd heno nac am weddill y flwyddyn. Ymddiheuriadau am hyn a diolch i’r staff a’r disgyblion am eu hymroddiad.

There won’t be netball club after school today or for the rest of the year. Apologies for this and thanks to the staff and pupils for their dedication.