Digwyddiadau diwedd tymor / End of term events

Dyma ddyddiadau digwyddiadau yn yr ysgol rhwng nawr a diwedd y tymor / Below is a list of events at the school between now and the end of term

11:12:23 – Cyngerdd Nadolig Bl 3 a 4 am 6:00pm yn Eglwys San Silyn                                                                                  Years 3 and 4 Christmas concert at 6:00pm at St Giles Church

12:12:23 – Cyngerdd Nadolig Meithrin a Derbyn am 10:00am yn yr ysgol                                                                            Nursery and Reception Christmas concert at the school at 10:00am                                                                    Cyngerdd Nadolig Blwyddyn 1 a 2 am 2:00pm yn yr ysgol                                                                                    Years 1 and 2 Christmas concert at 2:00pm at the school                                                                                      Cyngerdd Nadolig Bl 5 a 6 am 6:00pm yn Eglwys San Silyn                                                                                  Years 5 and 6 Christmas concert at 6:00pm at St Giles Church

13:12:23 – Cyngerdd Nadolig Meithrin a Derbyn am 10:00am yn yr ysgol                                                                            Nursery and Reception Christmas concert at the school at 10:00am                                                                    Cyngerdd Nadolig Blwyddyn 1 a 2 am 6:00pm yn yr ysgol                                                                                    Years 1 and 2 Christmas concert at 6:00pm at the school

14:12:23 – Cinio Nadolig a gwisgo siwmper Nadolig / Christmas dinner and wear Christmas jumper to school

18:12:23- Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2 i’r sinema / Nursery, Reception, Years 1 and 2 to the cinema

19:12:23 – Sioe Professor Llusern i Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2 yn yr ysgol / Professor Llusern show for                                Nursery, Reception, Years 1 and 2  at the school

20:12:23 – Bl 3, 4, 5 a 6 i’r sinema / Years 3, 4, 5 a 6 to the cinema                                                                                        Sioe Cyw i Derbyn, Bl 1 a 2 yn Neuadd William Aston / Cyw show for Reception, Years 1 and 2 at                    The William Aston Hall

21:12:23 – Ysgol yn cau am y Nadolig / School closes for Christmas