Diffibrilydd / Defibrillator

Efallai eich bod wedi gweld diffibrilydd ar wal y tu allan i’r ysgol. Menter rhwng yr ysgol a Chlwb Pêl-droed Ieuenctid Rhosddu United.  Gobeithio na fydd angen defnyddio’r peiriant ond rydym yn ddiolchgar bod y peiriant ar gael.

You might have seen a defibrillator on a wall outside the school.  An initiative between the school and Rhosddu United Youth Football Club.  We hope we won’t need to use it but we’re grateful that its there in case of an emergency.