Derbyniadau Meithrin 2018 / Nursery 2018 Admissions

Mae’r amser wedi dod i wneud cais am le yn nosbarth Meithrin yr ysgol ar gyfer mis Medi nesaf. Y dyddiad cau yw Chwefror 23ain a gellir gwneud cais drwy wefan Cyngor Wrecsam (linc isod). Rhannwch y wybodaeth yma efo unrhyw un sydd â phlentyn fydd yn 3 cyn Medi ac am ei gyrru / yrru i Ysgol Plas Coch. Cysylltwch efo’r ysgol os am fwy o wybodaeth.

Tudalen Gwefan Derbyniadau Meithrin 2018 CBS Wrecsam

It’s time to make an application for a place in the school’s Nursery class next September. The closing date is February 23rd and applications can be made through Wrexham Council’s website (link below). Feel free to share this information with anyone who has a child that will be 3 before September and wishes to send him / her to Ysgol Plas Coch. Please contact the school if you need more information.

Wrexham CBC’s Nursery 2018 Admissions Web Page