Dathlu Dydd Santes Dwynwen / Celebrating St. Dwynwen’s Day

Mae pawb wedi mwynhau dathlu Dydd Santes Dwynwen yn gwisgo coch neu binc heddiw’n Ysgol Plas Coch.  Diolch i Ddosbarth San Silyn am gyflwyno gwasanaeth am Santes Dwynwen ac i staff y gegin am baratoi bwyd arbennig.Everyone has enjoyed celebrating St. Dwynwen’s Day wearing red or pink today at Ysgol Plas Coch.  Thanks to Dosbarth San Silyn for presenting an assembly about St. Dwynwen and to the kitchen staff for preparing a special meal.