Datganiad Gweinidog Addysg Cymru / Statement by the Minister for Education for Wales

Dyma ddatganiad gan Kirsty Williams, Gweinidog Addysg Cymru am ysgolion yng Nghymru. Byddwn yn rhannu gwybodaeth am ddarpariaeth i blant Gweithwyr Allweddol yr wythnos nesaf cyn gynted a phosib.

Below is a statement by Kirsty Williams, the Minister for Education for Wales regarding schools in Wales. We’ll share information regarding the Key Workers provision for next week as soon as possible. 

Datganiad Gweinidog Addysg / Statement by Minister for Education