Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth / Show Racism the Red Card

Dydd Gwener yma, Hydref 20fed, rydym yn gwahodd y disgyblion i ddod i’r ysgol yn gwisgo rhywbeth coch er mwyn dangos ein cefnogaeth i ddiwrnod ac ymgyrch ‘Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth’.

This coming Friday, October 20th, we are inviting the pupils to come to school wearing anything red to show our support to the Show Racism the Red Card day and campaign.

https://www.theredcard.org/