Cysylltu a’r ysgol adeg absenoldeb / Contacting the school to report absences

Mae’n hollbwysig fod rhieni a gwarchodwyr yn gadael i ni wybod os yw plant yn abesennol o’r ysgol erbyn 9:30am ar yr hwyraf – mae hyn ar gyfer pob dosbarth o’r Meithrin i Blwyddyn 6. Gallwch wneud hyn drwy adael neges ar y ffon neu drwy ebostio. Diolch am eich cydweithrediad.

It’s important that parents and carers let us know if your child is not going to be in school by 9:30am at the latest – this is relevant to all classes from Nursery to Year 6. You can do this by leaving a message on the phone or by emailing. Thank you for your cooperation.