Cystadleuaeth Wythnos Cymru Cŵl / ‘Cymru Cŵl’ Week Competition

Mae’r wythnos gyntaf ar ôl gwyliau’r hanner tymor am fod yn Wythnos Cymru Cŵl (4/6/18 – 8/6/18) yn yr ysgol.  Mae amrywiaeth o weithgareddau wedi eu trefnu ar gyfer y disgyblion yn cynnwys gweithdai gyda Daniel Lloyd.

Mae Daniel Lloyd wedi cytuno i feirniadu cystadleuaeth arbennig yn ogystal â chynnig gwobr i’r enillydd, copi o’i albwm ‘Goleuadau Llundain’ wedi ei arwyddo.

Os am y cyfle i ennill yr albwm mae angen dylunio clawr newydd i’r albwm.  Mae’n bosib lawrlwytho’r daflen i gystadlu isod:

Cystadleuaeth Daniel Lloyd

Dewch â’ch dyluniad i’r ysgol erbyn Dydd Mawrth, Mehefin 5ed.

The first week after the half term holiday will be ‘Cymru Cŵl’ Week (4/6/18 – 8/6/18) at school.  A variety of activities have been organised including workshops with Daniel Lloyd.

Daniel Lloyd has agreed to judge a competition and has offered a special prize, a signed copy of his album ‘Goleuadau Llundain’.

If you would like to win the album you need to design a new cover for the album. The competition form can be downloaded below:

Daniel Lloyd Competition

Bring your design to school by Tuesday, June 5th.