Cystadleuaeth Bêl-droed Cymysg yr Urdd Mixed Football Tournament

Da iawn i rai o fechgyn Blynyddoedd 5 a 6 am gynrychioli’r ysgol mewn cystadleuaeth pêl-droed yr Urdd draw ym Mrychdyn.  Roedd y ddau dîm wedi chwarae’n wych gydag un tîm yn colli yn y gêm derfynol.

Well done to some of our Years 5 and 6 boys for representing the school at a Urdd football tournament at Broughton.  Both teams played brilliantly with one team losing in the final.