Cystadleuaeth Jazzy Cups / Jazzy Cups Competition

Cystadleuaeth Nadolig JAZZY CUPS Christmas Competition

Mae’r C.Rh.A yn cynnal cystadleuaeth Nadolig ‘Jazzy Cups’ i godi arian tuag at yr ysgol. Rydym yn anfon cwpan adref efo’r plant ac yn gofyn yn garedig i’r plant eu haddurno a dychwelyd yn ôl i’r ysgol efo £1 wedi ei glymu i’r caead. Does dim angen ei lenwi efo fferins, ond bydd y cwpan yn dod adref os oes enw arno.  Bydd Mr Osian Jones yn dewis y cwpan gorau o bob dosbarth i ennill gwobr! Rydym yn gofyn i chi ddychwelyd eich cwpan i’r ysgol erbyn Dydd Mercher, 20fed Rhagfyr, 2023. Diolch am eich cefnogaeth.

 

The P.T.A are holding a Christmas ‘Jazzy Cups’ competition to raise funds for the school. We are sending a cup home and kindly ask that the children decorate them and return them to school with a £1 attached to the lid. Filling with sweets is optional as they will be returned after judging if the child’s name is on the cup. Mr Osian Jones will choose the best cup from each class to receive a prize!  Please return the cup by Wednesday, 20th December 2023. Thank you for your continued support.