Cystadleuaeth Gymnasteg Genedlaethol yr Urdd / Urdd National Gymnastics Competition

Llongyfarchiadau mawr i Harrison am ennill y fedal arian yng nghystadleuaeth gymnasteg genedlaethol yr Urdd yn Aberystwyth heddiw.  Daeth Harrison yn ail mewn cystadleuaeth yn erbyn pedwar ar ddeg o fechgyn eraill oedd yn cynrychioli rhanbarthau ledled Cymru.  Tipyn o gamp!

Congratulations to Harrison for winning the silver medal at the Urdd’s national gymnastics competition in Aberystwyth today.  Harrison came second in a competition against fourteen other boys representing regions across Wales.  A great achievement!