Cystadleuaeth Dydd Santes Dwynwen/ St. Dwynwen’s Day Competition

 

Fel rhan o’n dathliadau Dydd Santes Dwynwen, roedd Llysgenhadon Iaith yr ysgol yn awyddus i gynnal cystadleuaeth ddylunio llwy garu.  Os am y cyfle i ennill gwobr, mae angen i’ch plentyn ddylunio llwy garu sy’n cynrychioli ‘Cariad’ neu ‘Gymru’.  Mae angen i’r dyluniad fod wedi ei ddechwelyd i’r ysgol erbyn Dydd Mercher, Ionawr 30ain.

Cystadleuaeth Llwy Garu (Dwynwen)

As part of our St. Dwynwen’s Day celebrations, our Welsh Language Ambassadors have organised a competition.  If your child would like the chance to win a prize, he or she must design a love spoon that represents ‘Love’ or ‘Wales’.  Entries must to be returned to school by Wednesday, January 30th.

Welsh Love Spoon Competition (Dwynwen)