Cystadleuaeth CogUrdd Competition

Wel am gystadleuaeth! 28 o blant yn cystadlu yn Rownd Cylch cystadleuaeth CogUrdd heddiw. Pob un cibab yn edrych yn flasus dros ben!  Da iawn i bob un am weithio’n galed ac am baratoi bwyd o safon uchel dros ben.  Llongyfarchiadau i Arwen am ennill y gystadleuaeth a phob hwyl iddi yn y rownd nesaf!

What a competition! 28 children competing in the first round of the CogUrdd competition today; 28 future Michelin stars?  Well done to everyone for working hard and preparing delicious fruit kebabs. Congratulations to Arwen for winning the competition and all the best to her in the next round!