Cystadleuaeth ‘Bunting’ #DyddMiwsigCymru / #WelshLanguageMusicDay Bunting Competition

Llongyfarchiadau i enillwyr y gystadleuaeth ddylunio ‘bunting’ i ddathlu Dydd Miwsig Cymru.  Ar ôl beirniadu, cyhoeddodd ein Llysgenhadon Iaith yr enillwyr mewn gwasanaeth y bore ‘ma.  Diolch i bawb oedd wedi cystadlu; mae’r neuadd wedi ei haddurno’n hyfryd yn barod i ddathlu yfory.

Congratulations to the winners of the bunting competition to celebrate Welsh Language Music Day.  After deciding the winners, our Welsh Language Ambassadors announced the results during our assembly this morning.  Thank you to everyone who competed; the hall is beautifully decorated ready to celebrate tomorrow