Cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd / The Urdd’s Arts and Crafts Competitions

Chwilio am rywbeth i’w wneud dros y gwyliau?  Beth am baratoi eitemau ar gyfer cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd?  ‘Môr y Mynydd‘ yw’r thema eleni; mae rhyddid i ddehongli’r thema’n llythrennol neu’n haniaethol.  I bori trwy’r cystadlaethau, ewch i Rhestr Testunau Eisteddfod yr Urdd 2020 (o dudalen 43).  Os am gystadlu, mae’n rhaid i’ch gwaith fod yn yr ysgol erbyn dydd Gwener, Ebrill 3ydd.

Os nad yn aelod o’r Urdd, mae posib ymaelodi yma: www.urdd.cymru/cy/ymuno/

 

Looking for something to do over the holidays?  Why not prepare items for the Urdd’s Arts and Crafts competitions?  ‘Summit to Shore‘ is this year’s theme; you may interpret the theme literally or in an abstract way.  To browse the competitions, go to the Urdd Gobaith Cymru’s National Eisteddfod Syllabus 2020 (from page 43).  To enter, your work must be in school by Friday, April 3rd.

If you are not a member of the Urdd, you can join here: www.urdd.cymru/en/join/