Cyngor Ysgol / School Council – Macmillan

Llongyfarchiadau i’r Cyngor Ysgol am drefnu stondin cacennau a phrynhawn coffi er mwyn codi arian i Macmillan. Mae’r plant yn edrych ymlaen i gyfri’r arian dydd Llun!

Diolch i chi am eich cefnogaeth unwaith eto.

Congratulations to the School Council for organising a cake stall and a coffee afternoon to raise money for Macmillan. The children are looking forward to counting the money on Monday!

Thank you for your support once again.