Cyngor i Weithwyr Allweddol a’u plant / Advice for Key Workers and their children

Mae ‘na ddolen isod i wybodaeth ddefnyddiol i weithwyr allweddol a’u plant ar ddygymod ac effaith emosiynol delio’n ddyddiol efo Covid-19.

There is a link below to useful guidance and advice for key workers and their children on navigating the emotional effects of the Covid-19 pandemic.

https://www.bps.org.uk/news-and-policy/psychologists-produce-advice-key-workers-and-their-children