Cyngor i rieni a gwarchodwyr / Advice for parents and carers

Isod mae canllawiau i rieni, gwarchodwyr a theuluoedd, sydd wedi ei rhoi at ei gilydd gan CBSW a’r ysgol yn ymwneud a chadw’n ddiogel yn ystod y pandemig. Talwch sylw os gwelwch yn dda i’r adran mewn coch ar gyrraedd yr ysgol yn rhy gynnar yn y prynhawn.

Below is advice for parents, carers and families, put together by WCBC and the school regarding keeping safe during the pandemic. Please take note of the section highlighted in red about arriving at the school too early in the afternoons.

Canllawiau i rieni a gwarchodwyr / Advice for parents and carers