Cyngor Covid / Covid Guidance

Er bod newidiadau yn digwydd yfory i rai o fesurau Covid yng Nghymru, bydd y cyngor / mesurau yn ymwneud efo ysgolion yn para i fod yr un fath a maent ar hyn o bryd tan y byddwn yn torri am wyliau’r Pasg ar Ebrill yr 8fed. Felly os oes disgybl neu aelod o staff yn profi’n bositif, bydd angen peidio dod i’r ysgol tan cael dau LFT negatif / cyrraedd diwrnod 10. Os oes gan eich plentyn symptomau, sicrhewch ei fod / bod yn cael prawf.

 

Although there are changes happening from tomorrow to some Covid measures in Wales, the guidance / measures for schools will stay the same until the end of this term on April 8th. If a member of staff or a pupil has a positive test, they will need to stay off school until they get two negative LFTs / reach day 10 of isolation. If your child has any symptoms, please ensure that they take a test.