Cyngherddau Nadolig / Christmas Concerts

Dyma fanylion y cyngherddau Nadolig eleni / Below are this year’s Christmas concerts details:

Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception

12:12:23 a 13:12:23 am / at 10:00am yn yr ysgol / at the school

Blwyddyn 1 a 2 / Years 1 and 2

12:12:23 am 2:00pm yn yr ysgol / at the school

13:12:23 am 6:00pm yn yr ysgol / at the school

Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 and 4

11:12:23 am 6:00pm yn Eglwys San Silyn / at St Giles Church

Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6

12:12:23 am 6:00pm yn Eglwys San Silyn / at St Giles Church

Bydd manylion am docynau (os yn berthnasol) yn dilyn  ar ol hanner tymor

Details regarding tickets (if applicable) will follow after half term