Cyngherddau Nadolig / Christmas Concerts

Dyma fanylion y cyngherddau Nadolig eleni / Here are the details of this year’s Christmas concerts.

Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception

10:12:19 @ 10:00am yn yr ysgol / at the school

11:12:19 @ 10:00am yn yr ysgol / at the school

Blwyddyn 1 a 2 / Years 1 and 2

10:12:19 @ 2:00pm yn yr ysgol / at the school

11:12:19 @ 6:00pm yn yr ysgol / at the school

Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 and 4

09:12:19 @ 6:30pm yn Eglwys San Silyn / at St Giles Church

Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6

10:12:19 @ 6:30pm yn Eglwys San Silyn / at St Giles Church

Bydd manylion am werthiant tocynnau ar gyfer cyngherddau Meithrin / Derbyn a Bl 1/ 2 yn dilyn yn fuan. Ni fydd angen tocynnau ar gyfer cyngherddau Bl 3/4 a Bl 5/6.

Details on the sale of tickets for the Nursery / Reception and Years 1/2 concerts will follow soon. Tickets won’t be needed for the Years 3/4 and Years 5/6 concerts.