Cyngerdd Nadolig Capel y Groes / A Christmas Concert at Capel y Groes

Cafwyd noson hyfryd heno mewn Cyngerdd Nadolig yng Nghapel y Groes.  Braf oedd rhannu llwyfan gydag Ysgol Bodhyfryd a’r delynores a chantores dalentog, Gwenan Gibbard. Diolch yn fawr iawn i’n disgyblion am ganu’n ardderchog, i deulu a ffrindiau am eich cefnogaeth ac i Miss Elen Mostyn a Miss Bethan Morris am eu gwaith caled.What a beautiful evening at Capel y Groes tonight for their annual Christmas Concert.  It was a pleasure to share the stage with Ysgol Bodhyfryd and the talented harpist and singer, Gwenan Gibbard.  Thank you to our brilliant pupils for singing, to family and friends for your support and to Miss Elen Mostyn and Miss Bethan Morris for their hard work.