Cymorth ELSA / ELSA Support

Fel mae rhai ohonoch yn ymwybodol, mae’r ysgol yn rhedeg rhaglen ELSA (Emotional Literacy Support Assistant) i roi cefnogaeth a chymorth emosiynol a chymdeithasol i ddisgyblion. Mrs Helen Jones, un o’n cymhorthyddion, sydd yn gyfrifol am y rhaglen ym Mhlas Coch. Os oes unrhyw un o’r disgyblion neu rieni disgyblion sydd yn cael sesiynau efo Mrs Jones eisiau cefnogaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn, mae croeso i chi yrru ebost ati i [email protected]. Mae’r cynnig yma’n agored i unrhyw ddisgybl tra bod yr ysgol ar gau, nid yn unig y rhai sydd wedi bod yn derbyn cymorth yn yr ysgol.

As some of you are aware, the school runs ELSA (Emotional Literacy Support Assistance) sessions to give pupils emotional and social assistance and support. The sessions are run by one of our ELSA trained TAs, Mrs Helen Jones.  If any pupils or parents of pupils that have the support sessions in school need some support during this difficult time, please feel free to email Mrs Jones at [email protected].  This offer of support is being extended to any pupil while the school is closed, not just to those already receiving support at school.