Cylch Meithrin Plas Coch / Plas Coch Playgroup

Gweler isod wybodaeth am Cylch Meithrin Plas Coch, yn benodol newidiadau o Ionawr ymlaen pan fyddant yn derbyn plant yn y prynhawn hefyd. Gwerthfawrogem pe baech yn rhannu’r wybodaeth yma efo unrhyw un y credwch y bydd ganddynt ddiddordeb.

Below is information regarding Cylch Meithrin Plas Coch (Plas Coch Playgroup). From January, they will be accepting children in the afternoons as well. We’d appreciate if you could share this information with anyone you think that could be interested.