Cyfanswm Marathon Mai / May Marathon Total

Anhygoel – mae’r disgyblion wedi codi £4968.61 mewn arian noddi!  Diolch o galon i’r rhai sydd wedi dychwelyd y ffurflenni noddi a’r arian i’r ysgol.  Os oes gennych arian ychwanegol, gofynnwn yn garedig i chi anfon yr arian i’r ysgol erbyn dydd Llun, Mehefin 25ain, fel ein bod yn gallu cyhoeddi enillydd pob uned yn ein gwasanaeth ysgol gyfan fore Mawrth.  Rydym yn hynod o ddiolchgar am eich caredigrwydd a’ch cefnogaeth,

Unbelievable – the children have raised £4968.61 in sponsor money to buy new ICT equipment!  Thank you to everyone that has sent their sponsor form and money to school.  If anyone has extra money we would appreciate it by Monday, June 25th, so that we can announce the winner from every age group in our whole school assembly on Tuesday morning.  We’re extremely grateful for your generosity and support.  Diolch.