Cwpan William Aston/ William Aston Cup

Llongyfarchiadau i dim pel droed yr ysgol ar ddod yn 3ydd yng Nghwpan William Aston yn ddiweddar; cystadleuaeth gwpan i holl ysgolion cynradd Wrecsam. Dyma’r pellaf erioed i dim pel droed o Blas Coch fynd yn y gystadleuaeth! Da iawn chi fechgyn!

Congratulations to the school’s football team on coming 3rd in the William Aston Cup recently; a cup competition for all of Wrexham’s primary schools. This is the best performance ever by a Plas Coch team in the competition! Well done boys!