Cwn ar dir yr ysgol / Dogs on school grounds

Rydym wedi sylwi yn ddiweddar fod rhieni a gwarchodwyr yn dod a chwn ar dir yr ysgol wrth ollwng a chasglu eu plant. Hoffwn eich hatgoffa nad oes cwn i fod dod ar dir yr ysgol, heblaw am gwn tywys. Mae hyn yn cynnwys cwn sy’n cael eu cario. Diolch am eich cydweithrediad.

We’ve notice recently that a minority of parents and carers are bringing dogs on to school grounds when dropping off and collecting their children. We’d like to remind you that dogs are not allowed on school grounds, except for guide dogs. This includes dogs that are being carried. Thank you for your co-operation.