CRhA / PTA

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol CRhA Plas Coch am 6:30pm, nos Fawrth, Hydref 16eg yn yr ysgol. Croeso i bawb, yn enwedig aelodau newydd!

Rhai dyddiadau eraill ar gyfer gweithgareddau’r CRhA:

23:10:18 – Disgo yn yr ysgol: 5:00-6:00 (Meithrin a Derbyn), 6:00-7:00 (Bl 1, 2 a 3), 7:00-8:00 (Bl 4, 5 a 6)

20:11:18 – Ffair Nadolig yr ysgol (3:30pm-6:00pm)

18:12:18 – Disgo yn yr ysgol: 5:00-6:00 (Meithrin a Derbyn), 6:00-7:00 (Bl 1, 2 a 3), 7:00-8:00 (Bl 4, 5 a 6)

 

The PTA’s Annual General Meeting will be held at the school on Tuesday, October 16th at 6:30pm at the school. Everyone is welcome, especially new members!

Some other dates for PTA activities:

23:10:18 – Disgo at the school: 5:00-6:00 (Nursery and Reception), 6:00-7:00 (Years 1, 2 and 3), 7:00-8:00 (Years 4, 5 and 6)

20:11:18 – Christmas Fair (3:30pm-6:00pm)

18:12:18 – Disgo at the school: 5:00-6:00 (Nursery and Reception), 6:00-7:00 (Years 1, 2 and 3), 7:00-8:00 (Years 4, 5 and 6)