Côt ar goll / Missing coat

Mae un o ferched Blwyddyn 1 wedi colli côt o’r Clwb ar ôl Ysgol ddydd Gwener, Chwefror 14eg.  Mae’r gôt yn wyrdd, at y pen-gliniau gyda ffwr o amgylch y cwfl ac mae ei enw ynddo.  A allwch chi chwilio i weld os ydych wedi cymryd y gôt mewn camgymeriad a’i ddychwelyd i’r ysgol?   Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

One of the Year 1 girls has lost her coat from the After School Club on Friday, February 14th.  The coat is Khaki green, knee-length, has fur around the hood and has her name in it.  Please could you check in case you have mistakenly taken this coat home and return it to school if you have?   Thank you for your co-operation.