CogUrdd

Aeth Arwen a Glesni draw i Ysgol Maes Garmon ddydd Gwener diwethaf i gynrychioli’r ysgol yn y gystadleuaeth CogUrdd.  Roedd y ddwy’n cystadlu’n erbyn plant eraill o ysgolion Wrecsam a Sir y Fflint; daeth Arwen yn ail a Glesni yn drydydd.  Da iawn chi ferched!

Arwen and Glesni represented the school at the CogUrdd competition at Ysgol Maes Garmon last Friday.  Both competed against other children from Wrexham and Flintshire schools; Arwen came second and Glesni, third.  Congratulations to both!